TR EN


ANA SAYFA FİRMA PROFİLİ HİZMETLERİMİZ BİZE ULAŞIN
    Bilirkişilik Hizmetleri

İş Hukukunda Bilirkişilik Hizmetleri, Vergi Uyuşmazlıklarında Bilirkişilik Hizmetleri, Ticari Davalarda Bilirkişilik Hizmetleri, Kişiye Özel Danışmanlık ve Bilirkişilik, Mali Bilirkişilik Hizmetleri
 
  İÇ DENETİM
  ÖZEL MALİ DENETİM
  YOLSUZLUK VE HİLE DENETİMİ
  AVM CİRO DENETİMİ
  VAKIF, DERNEK, KOOPERATİF DENETİMİ
  BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ
  YABANCI ORTAKLI ŞİRKET VE İRTİBAT BÜROSU KURULUŞ HİZMETLERİ
  ŞİRKET KURULUŞU VE TİCARİ SİCİL İŞLEMLERİ
  MUHASEBE HİZMETLERİ
  İNSAN KAYNAKLARI VE BORDROLAMA HİZMETLERİ
  VERGİ DAVALARI HİZMETLERİ
  KURUMSAL CHECK-UP HİZMETLERİ
  ŞİRKET DEĞERLEME HİZMETLERİ
  BORDROLAMA, ÖZLÜK İŞLERİ VE DİĞER ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI 

İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ
Hangi Hallerde Mahkemeye Müracaat Edilir İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları İhbar-Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Koşulları Sınırlı- Sınırsız İş Akitleri İş Aktinin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar Tam Zamanlı- Parttime- Mevsimlik çalışmalarda doğacak haklar Ücretlerin Aylık- Haftalık- Parçabaşı Olması Halinde Doğacak Haklar Kıdem Tazminatına dahil haklar?

Hak Kazanma halinde uygulanacak faiz hakkı? Bilirkişi incelemesi için defter ve belgelerin mahkemeye sunulması? İş-Ücret- Hizmet Uyuşmazlıkları İşe iade davaları İşyerine verilen hasar-ziyan tespitleri ve raporlanması işvereni haklı kılan fesihler ve dava öncesi yapılması gerekenler.

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ
Şirketlerin veya şahısların her türlü vergisel alanda danışmanlık, vergisel çözümler üretmek ve davalarında yardımcı olmak Mali yaptırım getiren Vergi Cezaları (Vergi Ziyaı- Usulsüzlük- İş yeri kapama) Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi suçları(kaçakçılık- mükellifin özel işlerini yapma- mahremiyetinin ihlali) Vergi uyuşmazlığın idari yollarla çözümü Uyuşmazlığın dava yoluyla çözümü Vergi davalarında tebligat ve cevap verme Amme Alacağının tahsiline ilişkin uyuşmazlık Vergi mahkemesinin nihai kararına karşı başvuru yolları- Temyizi Vergide uzlaşma- pişmanlık gibi vergisel yükümlülüklerin getirdiği problemlere çözüm üretmek hizmetleri.

TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ
Mahkemelerde neler delil olarak sunulur Ticari defterler hangi hallerde delil olarak değerlendirilir? Delil niteliği Ticari defterlerin Mahkemeye sunulması mecburi mi, getirilmesi için zorlanabilir mi Ticari Defterlerin delil olma süreleri Ticari Defterlerin mahkemeye sunmadan önce nelere dikkat edilmeli Ticari defterler hangi hallerde lehte ve aleyhte delil olur Hangi hallerde yemine gidilir Fatura ve Sevk İrsaliyesi’nin bedellerinin uyuşmazlıkları. İtiraz süresi. Defter kaydındaki durumu Çek ve bonolardaki uyuşmazlıklar.

Faiz ne zaman yürütülür Kredi sözleşmelerindeki uyuşmazlılar.Bankalardaki Kredi sözleşmeleri Develüsyondaki durumu Defter incelemesinin yerinde inceleme durumu Üçüncü şahıslardan alınan faturanın defter kayıtların daki durumu A.Ş’lerde Genel Kurul Kararları uyuşmazlıkları-iptali durumu. A.Ş’nin organsız kalma durumları İki A.Ş’nin birleşme durumu. Marka Tecavüzü-Haksız Rekabeti Telif Hakkına Tecavüz Marka ve Ünvanda iltibaz Ve diğer mali ve ticari uyuşmazlıklar.

KİŞİYE ÖZEL DANIŞMANLIK BİLİRKİŞİLİK
Kişisel dava danışmanlığı,bilirkişilik hizmetleri olup, Özel (Şahsi) vergilendirme- beyanname (Menkul- gayri menkul) Özel mali ve hukuki risklerin çözümü Ücret Bordroları tanzimi- Bildirgeleri İşçi -İşveren ilişkisi danışmanlığı Personel giriş- çıkış ve tazminat işlemleri İşveren kamu kurumları ilişkisi Vergi- SGK Teftişleri özel varlık ve ticari sırların danışmanlığı.

MALİ BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ
Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak ve Ticaret Mahkemelerinde Vergi Mahkemelerinde İş Mahkemelerinde Ağır Ceza Mahkemelerinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde Dava öncesi ve dava sürecinde Adli Dava Danışmanlığı hizmetleri
BFS İÇ DENETİM EĞİTİM FİNANSAL VE KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.

Proje Ofis           :  Kocatepe Mahallesi Bayındır 2 Sokak 60/12 Kızılay Çankaya - Ankara
Eğitim Merkezi :  Global Kariyer, Mithatpaşa Caddesi No:37/2 Kızılay Çankaya - AnkaraTelefon

:
+90 850 303 9 609
: +90 312 418 23 71
İnternet
E-Posta
Skype:
www.bfskurumsal.com
: [email protected]
: bfsbusiness